FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Ztracené bednění

Napsal dne 11. 02. 2011

Výhodou využití systému ztraceného bednění je jeho variabilita. Velkou předností je využití pevného a energeticky nenáročného materiálu – betonu. Díky tomu se takové ekonomické stavby realizované tímto systémem vyznačují nízkou cenou a nízkými provozními náklady při zachování vysokého komfortu bydlení.

Ztracené bednění

Výhodou využití systému ztraceného bednění je jeho variabilita. Velkou předností je využití pevného a energeticky nenáročného materiálu – betonu. Díky tomu se stavby realizované tímto systémem vyznačují nízkou cenou a nízkými provozními náklady při zachování vysokého komfortu bydlení.

 

Dříve se v tomto systému využívalo bednění z dřevěných desek, které se vylévalo betonem a desky potom byly odstraněny. V současné době je tento způsob nahrazen systémem dutých tvárnic, které se spojují nasucho a vylévají betonem. Podstatou systému tak je vytvoření trvale zabudovaného bednění pro nosnou betonovou výplně stěn a stropů. Samotné zdění probíhá bez použití spojovacích hmot, tzv. převazbou nasucho, což znamené, že tvárnice se kladou na sebe posunuté o polovinu délky. Díky profilu tvárnic je možné do nich vkládat ocelové výztuže jak v horizontálním, tak vertikálním směru. Tvárnice se zalévají betonovou směsí v maximálně čtyřech řadách, po zatvrdnuté betonu se pokračuje dál stejným způsobem.

Tento systém nabízí velmi rychlou, přesnou a snadnou výstavbu. Při stavbě je důležité dodržovat přesně dané technologické postupy, obvykle je používán kompletní systém daného výrobce (stěny, stropy, příčky atd.). Díky použití betonu je nutné počítat s delší dobou potřebnou pro vysychání stavby.

Mezi hlavní výhody využití tohoto systému patří vysoká pevnost, jednoduché a přesné zdění, úspora malty a snížená spotřeba betonové směsy. Tvárnice ztraceného bednění jsou ideálním podkladem pro natahování omítek a hydroizolací, a to i bez provedení penetrace. Tento materiál také vyniká nízkou nasákavostí. Hrubou stavbu lze postavit rychleji a při využití menšího počtu pracovníků ve srovnání s tradičním zděním. Systém díky svým vlastnostem vyniká vysokou tepelnou akumulací a vysokou zvukovou izolací.

Hlavní výhody využití ztraceného bednění:

  • vysoká nosnost
  • vysoká tepelná akumulace
  • nízká cena
  • vysoká zvuková izolace
  • rychlost výstavby, nižší počet potřebných pracovníků

 

Hlavní nevýhody využití ztraceného bednění:

  • malý prostup vodních par
  • nutnost dopravy betonové směsy dopravním čerpadlem
  • delší doba potřebná k vysychání stavby