FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Zděné stavby z cihel

Napsal dne 11. 02. 2011

Technologie zděných staveb z cihel je v České republice nejrozšířenější a nejznámější. Zděná stavba stále vzbuzuje nejsilnější dojem stability, bezpečí a dlouhověkosti. Přestože způsob výstavby zděných budov zůstává obdobný, materiály použité při stavbě prošly výrazným vývojem.

Zděné stavby z cihel

Technologie zděných staveb z cihel je v České republice nejrozšířenější a nejznámější. Zděná stavba stále vzbuzuje nejsilnější dojem stability, bezpečí a dlouhověkosti. Přestože způsob výstavby zděných budov zůstává obdobný, materiály použité při stavbě prošly výrazným vývojem.

 

Budovy stavěné touto technologií se vyznačují vysokou tepelnou akumulací a vysokou zvukovou izolací. Díky vypálení při vysokých teplotách mohou vydržet zděné stavby i několik století. Materiál pro jejich stavbu je čistě přírodní a tedy ekologický. Jelikož jde o klasický způsob výstavby, není pro její realizaci třeba zvláštně kvalifikovaných pracovníků, většinou postačí kvalitní stavební dozor. Hrubou zděnou stavbu lze postavit velmi rychle, obvykle do týdne a je možné stavět v jakémkoliv počasí v kteroukoliv roční dobu.

Dříve používaný kámen a poté plné pálené cihly byly v průběhu času nahrazeny různými děrovanými cihelnými bloky. Otvory a póry vytvořené při výrobě těchto materiálů totiž snižují jejich hmotnost a zároveň výrazně zvyšují tepelnou izolaci. Přesto jsou tepelně izolační vlastnosti těchto staveb na hranici dnešních požadavků, a tak jsou doplňovány použitím tepelně izolačních malt, omítkovin a zateplovacích fasádních systémů.

V poslední době získávají na oblibě také broušené cihly. Jde o cihlové bloky, které mají zabroušené vodorovné ložné plochy, a tak umožňují použití pouze minimálního množství maltovin. Tím dochází k úspoře až 84% použité malty, pracnost zdění se o oproti klasickým nebroušeným cihlovým blokům snižuje až o 25%,  snižuje riziko vzniku tepelných mostů s prostorech spár a také minimalizuje úklidové práce po zdění. Doba potřebná pro vysychání stavby je také výrazně nižší, než při použití nebroušených cihel.

Hlavní výhody zděných staveb:

  • v ČR jde o klasický a osvědčený způsob stavby
  • vysoká tepelná akumulace
  • velmi dobrá zvuková izolace
  • nízké požadavky na kvalifikaci pracovníků, a tím úspora nákladů

 

Hlavní nevýhody zděných staveb:

  • velká pracnost při použití malých cihel nebo cihelných bloků
  • při využití nebroušených bloků vysoká spotřeba malty
  • oproti jiným technologiím malý tepelný odpor, který je třeba vynahradit dodatečnou izolací
  • vyšší cena