FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Stavby z tvárnic

Napsal dne 14. 07. 2009

Pórobetonové tvárnice jsou dalším oblíbeným stavebním prvkem. Technologicky jde o velmi podobný systém jako u využití cihel a cihelných bloků. Oproti keramickým zdícím materiálům jsou pórobetonové tvárnice lehčí, díky čemuž mají nižší tepelnou akumulaci, lepší tepelnou izolaci, horší zvukovou izolaci a nižší nosnost, než keramické cihly.

Stavby z tvárnic

Pórobetonové tvárnice jsou dalším oblíbeným stavebním prvkem. Technologicky jde o velmi podobný systém jako u využití cihel a cihelných bloků. Oproti keramickým zdícím materiálům jsou pórobetonové tvárnice lehčí, díky čemuž mají nižší tepelnou akumulaci, lepší tepelnou izolaci, horší zvukovou izolaci a nižší nosnost, než keramické cihly. Nižší nosnost většinou při stavbě rodinného domu nepředstavuje problém, neboť mají relativně málo podlaží a nízké rozpony stropů, pozornost je třeba věnovat místům největšího zatížení  (sloupy, pilíře) a větším otvorům (garážová vrata). Pórobeton je zároveň více nasákavý, proto je třeba dbát zvýšené pozornosti na hydroizolaci stavby v místech, která jsou pod úrovní terénu nebo kde dochází k ostřiku vodou.

Výhodou pórobetonu je jeho snadná opracovatelnost. V ložných spárách se používá jen velmi malé množství malty, někdy mylně označované jako lepidlo. Tento systém bývá často doplňován tenkovrstvými omítkami.

Při realizaci stavby touto technologií je třeba dbát na přesnost a dodržování předepsaných technologických postupů. Proto je kladen nárok na využití kvalifikovaných pracovníků a kvalitní stavební dozor, což může zvýšit náklady na stavbu. Nezkušení pracovníci mohou nesprávným postupem způsobit nevratné snížení kvality stavby,  nejčastějším problémem bývá poškození omítek prasklinami v místě styku tvárnic.

 

Při zdění pomocí pórobetonových tvárnic se využívá jen velmi malého množství malty, což výrazně snižuje dobu potřebnou k vysychání stavby. Tato technologie je tedy velmi vhodná pro kombinaci se systémy realizovanými „nasucho“, zejména jde o panelové stropy, sádrokartonové příčky a podhledy a podlahy s montáží „nasucho“.

Hlavní výhody zděných staveb z tvárnic:

  • snadná opracovatelnost
  • snadnější výstavba než u cihlových bloků
  • větší tepelný odpor
  • nižší cena
  • minimalizace dokončovacích prací
  • snadný prostup vodních par

 

Hlavní nevýhody zděných staveb z tvárnic:

  • nižší tepelná akumulace
  • nižší zvuková izolace
  • menší nosnost
  • vyšší požadavky na kvalifikovanou pracovní sil