FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Skeletové systémy

Napsal dne 11. 02. 2011

Skeletové ekonomické stavby jsou stavby, u kterých obvodový plášť nespolupůsobí při přenosu zatížení a plní tak funkci výplňovou a ochranou. Skeletové nosné konstrukce u nás byly dříve využívány pouze pro výstavbu průmyslových objektů, skladovacích prostor, obchodních center apod. V poslední době je ale zřejmá rostoucí poptávka po této technologii i při výstavbě rodinných domů.

Skeletové systémy

Skeletové stavby jsou stavby, u kterých obvodový plášť nespolupůsobí při přenosu zatížení a plní tak funkci výplňovou a ochranou. Skeletové nosné konstrukce u nás byly dříve využívány pouze pro výstavbu průmyslových objektů, skladovacích prostor, obchodních center apod. V poslední době je ale zřejmá rostoucí poptávka po této technologii i při výstavbě rodinných domů.

Skeletové stavby ze dřeva

Dřevěné skeletové stavby mají svůj původ v hrázděných stavbách a jsou jedním z nejstarších druhů konstrukce. Nosná konstrukce stěn u hrázděné stavby je tvořena z dřevěných prvků masivního průřezu. Jednotlivé prvky byly tesané, vzájemné spojení se provádělo tesařskými spoji a tato dřevěná kostra musela být schopna přenést veškeré zatížení na ni působící až do základů.

 

Novodobá skeletová konstrukce se liší uspořádáním nosných prvků a zjednodušením spojů. Změna je také v systému zatížení, nosnou funkci zde přebírá samotný skelet (kostra), na který zatížení přenášejí bodově uspořádané sloupy. Samotné stěny stavby jsou pak nenosné a plní pouze funkci výplňovou a ochranou.

Výhodou takovéto stavby je především rychlost realizace, možnost variabilního řešení tvaru domu a možnost stavby nezávisle na počasí. Díky systému izolací tyto stavby poskytují dostatečný tepelně- a zvukově-izolační komfort.

Skeletové stavby z lehké galvanizované oceli

Ocel je při stavbách používána už více než 150 let a vyniká odolností, trvanlivostí a možností tvarování. Tenkostěnná ocel navíc vyniká nízkou hmotností. Oproti stavbám z tradičních materiálů nabízí volba galvanizované oceli výraznou finanční úsporu, tloušťka svislých konstrukcí je zhruba čtvrtinová. Tato technologie vyniká vysokým tepelným odporem, skeletová stavba je vyplněna izolací a tím je zabráněno vzniku tepelných mostů.

Pro investora a stavební firmu je velkou výhodou krátká doba realizace výstavby. Pro projektanta přenáší tento systém oproti tradičním stavebním materiálům širší možnosti přizpůsobení se tvarovým požadavkům projektu.

Skeletová stavba je montována z jednotlivých dílů přímo na stavbě a díky nízké hmotnosti dílů je vhodná do míst, kde je dodavatel odkázán pouze na lidskou sílu. Realizace stavby je prováděná nasucho, bez využití pojících hmot, spoje skeletové stavby jsou prováděny šroubováním a v případě potřeby je možné je velmi snadno rozpojit bez sebemenšího poškození. Stavba je velmi rychlá a oproti běžným systémům obsahuje menší množství konstrukčních prvků. Stavba je ihned po dokončení plnohodnotně obyvatelná a využitelná, realizaci je možno provádět i v zimě.