FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Rámové systémy

Napsal dne 11. 02. 2011

Nosná konstrukce rámových staveb je tvořena dřevěnou tyčovou kostrou z řeziva a pláštěm stabilizujícím kostru. Tato konstrukce je sestavena do obdélníkového rámu. Tyčová kostra i plášť se podílejí na přenosu zatížení. Zatímco tyčová kostra přenáší zatížení ze střechy a mezipatrových sloupů, tak plášť z desek na bázi dřeva přenáší vodorovná zatížení vznikající účinkem větru a výztužných sil.

Rámové stavby

Nosná konstrukce rámových staveb je tvořena dřevěnou tyčovou kostrou z řeziva a pláštěm stabilizujícím kostru. Tato konstrukce je sestavena do obdélníkového rámu. Tyčová kostra i plášť se podílejí na přenosu zatížení. Zatímco tyčová kostra přenáší zatížení ze střechy a mezipatrových sloupů, tak plášť z desek na bázi dřeva přenáší vodorovná zatížení vznikající účinkem větru a výztužných sil. Nosný obdélník je tvořen spodním a horním dřevěným prahem a krajními svislými sloupy.

Systém dřevostaveb s nosnou kostrou z řeziva patří k tradičním a nejoblíbenějším konstrukčním systémům. Výhodou je především rychlost realizace stavby, použití suché montáže bez použití pojících hmot, díky čemuž jde o čistou stavbu s minimalizací úklidových prací. Stavba ve výsledku disponuje dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi při zachování velké variability z hlediska dispozičního a architektonického řešení.

U této technologie se ve velké míře využívá prefabrikace, tzn. že velké množství konstrukčních prvků je vyrobeno dodavatelem technologie tak, aby se na stavbě co nejjednodušeji a nejpřesněji smontovali. Tím se minimalizuje pracnost a časová náročnost realizace stavby. Díky zvyšující se výrobě prefabrikovaných částí se také snižují pořizovací náklady.

 

Už i u nás se objevuje systém montáže převzatý z Ameriky. Jedná se o tzv. staveništní montáž, kdy se budova staví z jednotlivých přířezů řeziva a deskových materiálů přímo na staveništi. Tento systém praktikují zejména některé menší stavební firmy, neboť zde odpadá nutnost vlastnit přípravné prostory pro stavbu. Nevýhodou tohoto řešení je ale prodloužení doby výstavby a manipulace s dřevěnými prvky a deskovými materiály v nechráněném vnějším prostředí.

Hlavní výhody rámové stavby:

  • rychlá realizace
  • čistá suchá montáž
  • možnost realizace stavby v zimě
  • jednoduchá dostupnost materiálů
  • díky standardizaci prvků nižší pořizovací náklady

 

Hlavní nevýhody rámové stavby:

  • nižší tepelná akumulace
  • nižší zvuková izolace