FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Hrázděné stavby

Napsal dne 11. 02. 2011

Technologie stavby hrázděných systémů je velmi rozšířena u dřevostaveb. Hrázděná konstrukce je často ponechána viditelná a je tvořena pravidelnou velmi hustou sítí obdélníků a čtverců. Historie hrázděných staveb má původ v místech, kde nebyl dostatek dřeva pro srubové stavby. U tohoto typu konstrukce se totiž využívaly i krátké části listnatých dřevin.

Hrázděné stavby

Technologie hrázděných systémů je velmi rozšířena u dřevostaveb. Hrázděná konstrukce je často ponechána viditelná a je tvořena pravidelnou velmi hustou sítí obdélníků a čtverců. Historie hrázděných staveb má původ v místech, kde nebyl dostatek dřeva pro srubové stavby. U tohoto typu konstrukce se totiž využívaly i krátké části listnatých dřevin.

V současné době se již klasické hrázděné stavby s nosnou konstrukcí viditelnou zvenku prakticky nepoužívají. Konstrukce hrázděných staveb byla nahrazena novými materiály na bázi dřeva a deskovými materiály. Také technologie výstavby byla nahrazena novými metodami s ekonomicky i konstrukčně zajímavými alternativami.

Způsob stavby hrázděním je náročnější na spotřebu materiálu než běžné rámové dřevostavby. Ze statických důvodů je třeba použít masivnější profily, což se pozitivně promítá do požární bezpečnosti objektu. Jednou z největších výhod tohoto systému je silný estetický výsledek. Hrázděná konstrukce nenapodobitelným způsobem oživí všechny místnosti domu. Aby tomu tak skutečně bylo, je třeba dokonalé řemeslné zpracování všech detailů. Jen málokterý tesař dokáže takovou stavbu v nejvyšší kvalitě realizovat, což přináší zvýšení pořizovacích nákladů.

Další vlastnosti hrázděných staveb jsou obdobné jako u ostatních dřevostaveb. Nízká tepelná akumulace, nižší zvuková izolace, ale na druhou stranu rychlá výstavba bez mokrých procesů a těžké stavební techniky, čistota práce a minimalizace úklidových prací. Materiál použitý pro stavbu je čistě přírodní a plně recyklovatelný.

 

Hlavní výhody hrázděných systémů:

  • vysoká estetičnost objektu
  • rychlost výstavby
  • možnost stavby v zimě
  • ihned po dokončení plnohodnotně připraveno k bydlení

 

Hlavní nevýhody hrázděných systémů:

  • vyšší pořizovací náklady
  • vysoké nároky na kvalifikovanou práci tesaře
  • nízká tepelná akumulace
  • nízká zvuková izolace