FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Dřevostavby

Napsal dne 11. 02. 2011

Technologie dřevostaveb zatím v České republice není příliš rozšířena, ale postupně získává a oblibě. Výhodou těchto ekonomických staveb je použití přírodních materiálů a možnost jejich snadné recyklace. Také díky dobrým izolačním vlastnostem dřeva si získávají takové ekonomické stavby více spokojených majitelů. Bohužel, většímu rozšíření tohoto řešení zatím brání relativně vyšší pořizovací náklady ve srovnání se zahraničím, ale s rostoucí oblibou a vyšším počtem realizovaných staveb lze očekávat postupné snižování těchto nákladů.

Dřevostavby

Technologie dřevostaveb zatím v České republice není příliš rozšířena, ale postupně získává a oblibě. Výhodou těchto staveb je použití přírodních materiálů a možnost jejich snadné recyklace. Většímu rozšíření tohoto řešení zatím brání relativně vyšší pořizovací náklady ve srovnání se zahraničím, ale s rostoucí oblibou a vyšším počtem realizovaných staveb lze očekávat postupné snižování těchto nákladů. Velkým kladem této technologie je rychlost realizace stavby.

Dřevostavbu lze stavět buďto za použití klasických tesařských způsobů nebo využitím některého ze systému montovaných staveb. Vzhledem k nižší ceně dává většina stavitelů přednost právě montovaných systémům. Těch je již na našem trhu celá řada a většina dodavatelů dává možnost výběru z typového katalogu staveb.

Základním materiálem dřevostavby je pochopitelně dřevo v podobě řeziva (prkna, fošny a trámy) doplněné lepenými prvky (trámy, sloupy). Velký důraz je třeba klást na kvalitu použitého materiálu, neboť na něm závisí kvalita celé technologie. Použité dřevo musí být zcela homogenní, dostatečně vysušené a ve všech směrech kvalitní, aby v realizované stavbě co nejméně „pracovalo“. Tím se minimalizuje riziko vzniku povrchových vad a mezer v tepelné izolaci. Obecně vyšší kvalitu nabízejí právě lepené prvky, které jsou ovšem dražší, než řezivo. Proto se jich většinou využívá u nejvíce namáhaných částí konstrukce.

Obecně se dřevostavby vyznačují vysokou tepelnou izolací při malé tloušťce stěn. Ovšem schopnost akumulace tepla je nízká, proto jsou dřevostavby doplňovány izolačními systémy, aby byl tento nedostatek odstraněn. Další typickou vlastností je nižší zvuková izolace, než u staveb provedených technologií zdění.

 

Hlavní výhody dřevostavby:

  • rychlost stavby
  • cena: tato výhoda platí zatím zejména v zahraničí, u nás díky zatím poměrně nízkému zájmu o tento typ staveb se ceny prakticky vyrovnají zděnému domu, ale do budoucna lze čekat snížení nákladů
  • tepelný odpor

 

Hlavní nevýhody dřevostavby:

  • nízká životnost
  • dodavatelská výstavba: nemožnost spolupodílet se na realizaci
  • zvuková izolace: použitím lehkých materiálů nedosahuje zvuková izolace zdaleka komfortu zděného domu
  • akumulační vlastnosti: stejně jako v případě zvukové izolace jsou na vině použité lehké materiály